5 i fokus

Her er fem av dei siste bildene som er lagt inn i galleriet

Seagull with a twinkle in his eye | Måke med glimt i øyet (Kay-Åge Fugledal)

Seagull with a twinkle in his eye | Måke med glimt i øyet (Kay-Åge Fugledal)

Sunset at the marina, Norway | Solnedgang over båthavnen på Jensholmen, Norge (Kay-Åge Fugledal)

Sunset at the marina, Norway | Solnedgang over båthavnen på Jensholmen, Norge (Kay-Åge Fugledal)

 

The Windmill Rose, put together by 8 synchronized exposures. Captured in Denmark, Hanstholm | Vindmøllerose, sett sammen av 8 synkroniserte eksponeringer. Tatt i Danmark, Hanstholm. (Kay-Åge Fugledal)

The Windmill Rose, put together by 8 synchronized exposures. Captured in Denmark, Hanstholm | Vindmøllerose, sett sammen av 8 synkroniserte eksponeringer. Tatt i Danmark, Hanstholm. (Kay-Åge Fugledal)

 

Sailboat in sunlight | Seilbåt i sollys  i Herøyfjorden. (Kay-Åge Fugledal)

Sailboat in sunlight | Seilbåt i sollys i Herøyfjorden. (Kay-Åge Fugledal)

 

Stones with colors | Steiner med farge. (Kay-Åge Fugledal)

Stones with colors | Steiner med farge. (Kay-Åge Fugledal)

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someoneShare on Reddit
It's only fair to share...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>