Havørn

Havørn er Nord-Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden

Havørnen blir mellom 87 og 100 cm lang. Voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm – hannene er noe mindre. Havørnen kan bli opptil 50 år gammel, men det er sjeldent. Arten bygger store reder av kvister og greiner som den forer med lyng, tang, mose og gress. Den bruker gjerne samme rede i flere år. Eggene legges mellom slutten av mars og mai. Den legger to til tre egg som ruges i 35 til 45 dager av begge foreldrene. Havørnen lever av fisk og sjøfugl, men den tar også åtsler.

Havørnen hekker langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder, men den er mest utbredt i Nord-Norge. I 2008 ble det registrert vellykket hekking av havørn i Drøbak i Oslofjorden. Utbredelsesområdet utvides stadig, og en videre spredning mot Telemarkskysten og Oslofjorden de kommende år er ikke usannsynlig.

Eldre havørner holder seg ofte på ett sted, mens yngre ørner streifer rundt omkring og trekker til dels sør- og vestover om vinteren.

Bodø regnes for å ha verdens tetteste populasjon og er valgt til Norges havørn-by. Sør-Trøndelag har arten som sin fylkesfugl.

Etter at havørnen fra Salten først berget den norske bestanden etter at den ble totalfredet i 1968, har den også reddet bestandene på de britiske øyer. Etter at bestanden i Norge var kommet på normalnivå begynte arbeidet med å hjelpe andre land. I Skottland og Irland var ørnen helt utryddet inntil den norske ørna ble fløyet over Nordsjøen. Prosjektet har gått i tre perioder. Fra 1975-1985, 1993-1998 og fra 2007 frem til i dag. I begge de første periodene var det ørn fra Salten som ble sendt over. Bare i 2011 ble det sendt 16 havørnunger til Skottland og 23 til Irland fra trøndelagskysten og Vestlandet. Så langt ser det ut til at tiltaket har vært en suksess. I dag er rundt 60 hekkende par i Skottland, selv om det var en del ørn som fikk tilpasningsproblemer og en fløy tilbake over Nordsjøen.

Under finner du en video med bilder og videoklipp fra ørner som jeg har vært så heldig å få beskue på relativ nært hold. Her finner du en link til høyoppløslige bilder som er brukt i videoen. Du kan gjerne dele video og bilder med venner og kjente.

Besøk også gjerne min portfolio, eller velg blant snarveiene i høyre marg på denne siden.

 

Nærportrett av Havørn | Closeup portrait of White-tailed Eagle (Kay-Åge Fugledal)

Nærportrett av Havørn | Closeup portrait of White-tailed Eagle (Kay-Åge Fugledal)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someoneShare on Reddit
It's only fair to share...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>