Portrett av skarv | Cormorant portrait

Skarv

Skarvar er ein familie, Phalacrocoracidae, med ei slekt Phalacrocorax av omtrent 40 fugleartar som lever av fisk ved kystar og i vassdrag. Dei finst på alle kontinent, med unnatak av dei sentrale Stillehavsøyane. Skarvar er middels til store vassfuglar og varierer i storleik frå pygmeskarv, Phalacrocorax pygmaeus, på så lite som 45 cm og 340…